A gyermekkönyvtári gyűjtemény

A gyermekkönyvtári gyűjtemény

Városi Könyvtár feladata, hogy a 14 éven aluli gyermekek figyelmét felkeltse az olvasás iránt, számukra megfelelő választékot nyújtson, segítse iskolai feladataik teljesítését, és lehetőséget adjon nekik szabadidejük hasznos eltöltésére.

Az előbbieknek megfelelően a Gyermekrészleg gyűjteményére a sokszínűség jellemző: az élményeket nyújtó, szórakoztató olvasmányok mellett a könyvtárban nagyszámú ismeretterjesztő könyv is található. Ennek célja, hogy a legkülönfélébb érdeklődési körű gyermekek is kielégítő választékot találjanak, illetve a könyvek révén hobbijuk gyakorlásához is segítséget kapjanak.

A gyermekkönyvtár távlati célként azt tűzi ki, hogy a mostani gyermekolvasók számára a könyvtárhasználat, az olvasás felnőttkorban is megmaradjon, mint művelődési és szórakozási forma. Ezt a megfelelő gyűjtemény kialakításával, a gyermekek életkorának és személyiségének megfelelő olvasmányok ajánlásával valamint vonzó programok kínálatával kívánja elérni.

A gyűjtés téma szerinti csoportjai


  • Leporellók, képeskönyvek
  • Verseskönyvek gyermekeknek
  • Mesék, meseregények
  • Ismeretterjesztő (és kisebbeknek szánt „tudós”) könyvek (válogatva)
  • Ifjúsági irodalom (kalandos, történelmi, életrajzi, állatos, gyermekvilágról szóló és fantasztikus könyvek, lányregények)
  • Kötelező és ajánlott irodalom
  • Kézikönyvek (lexikonok, enciklopédiák, adattárak, szótárak, egy-egy téma tudnivalóit összefoglaló művek, képes albumok erősen válogatva)
  • Segédkönyvek a gyermekkönyvtári munkához (válogatva)


A gyermekrészleg használata


A Gyermekrészleg szolgáltatásait életkortól függetlenül bárki igénybe veheti, aki érdeklődik a gyermekirodalom, illetve a könyvtár gyűjteménye iránt.
A Gyermekrészleg használata a 16 éven aluliak számára díjmentes. A Városi Könyvtárba . már beiratkozott olvasó használója lehet a gyermekrészlegnek is.