Az Olvasóterem

Az Olvasóterem

Az alapvető fontosságú kézikönyvek (lexikonok, adattárak, enciklopédiák, szótárak, krónikák) képezik az olvasóterem állományát.

Az olvasóteremben a nem kölcsönözhető állomány elkülönítve található a szabadpolcos rendszerben, az ETO szabályai szerinti szakrendben, csak helyben használhatók, azaz ezeket kikölcsönözni, az olvasóteremből kivinni, a dokumentum szövegét aláhúzni, rongálni, megcsonkítani szigorúan tilos!

Amíg a hatályos jogszabályok lehetővé teszik, az olvasó szükség esetén valamennyi könyvtári dokumentumról kérhet fénymásolatot, amelyet a könyvtár fénymásolóján szolgáltatunk az éppen érvényben lévő díjszabás szerint.

Indokolt esetben hétvégére kölcsönözhetők a gyűjteményben található művek átvételi elismervény ellenében.